Publicerad 17 oktober 2023

Cirkulär - viktig information från SKR

Det här cirkuläret ersätter 18:46.

Beslut om bidragsbelopp till enskilda huvudmän överklagas genom förvaltningsbesvär

Detta cirkulär ersätter cirkulär 18:46 från 2019. Sedan 2019 har det tillkommit förtydligande domstolsavgöranden, vilket gör att det finns skäl att uppdatera detta cirkulär.

Sedan 2010 har enskilda huvudmän möjlighet att överklaga kommunens bidragsbeslut till allmän förvaltningsdomstol genom s.k. förvaltningsbesvär.

Hösten 2009 publicerade SKL cirkulär 09:75, innehållande bland annat råd om hur besluten om bidrag ska utformas. Med anledning av redaktionella och sakliga ändringar i gällande författningar samt förtydligande domstolsavgöranden publicerades ett nytt cirkulär 18:46 i slutet av 2019.

Informationsansvarig

  • Johan Hardstedt
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.