Publicerad 8 juni 2009

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2009 nr 33 Tolkning av AB § 4 mom. 2 om arbetsgivares förhandlingsskyldighet innan beslut fattas om provanställning av arbetstagare


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR








Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.