Publicerad 30 juni 2006

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2006 nr 29 om preskription i samband med påstått brott mot MBL och lokalt samverkansavtal


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.