OBS! Evenemanget är avslutat!15 mars 2023 kl. 09.00-10.00

Agenda för integration, del 37

I denna webbsänding medverkade bland annat Migrationsverket med information om bosättning för nyanlända och boendeuppdraget för skyddsbehövande.

Innehåll

  • Migrationsverket berättade vad som är aktuellt om bosättning för nyanlända och boendeuppdraget för skyddsbehövande.
  • Flakenbergs kommun berättade om utbildning för ukrainarie som omfattas av masflyktsdirektivet.
  • Post- och telestyrelsen gav en uppdatering om läget kring grundläggande betaltjänster.
  • Länsstyrelsen gav en lägesbild av integrationen under 2022.
  • Lägesbild av överenskommelsearbetet mellan Arbetsförmedlingen och kommuner.

Sändningen är en timme. Textning är beställd.

Målgrupp

Personer verksamma inom integration, socialtjänst, skola, arbetsmarknad och näringsliv, men självklart är sändningarna öppna för alla som är intresserade.

Informationsansvarig

  • Lotta Dahlerus
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.