Publicerad 28 mars 2024

Säkra tillgång till försäljningsuppgifter för läkemedel

SKR, och Lif – de forskande läkemedelsföretagen, uppmanar regeringen att snabbt hantera förslagen från den statliga utredningen ”Tillgång till försäljningsuppgifter om humanläkemedel”. Uppmaningen framförs i en gemensam skrivelse till Socialdepartementet.

Ameli Norling, sektionschef SKR

Ameli Norling

– SKR och Lif har olika perspektiv när det gäller läkemedelsmarknaden, men här har vi samma uppfattning. Vi ser båda att enhetlig tillgång till uppgifter om försäljning av läkemedel är angeläget, inte minst för att kunna säkerställa att de avtal som regioner och läkemedelsföretag tecknar kan följas upp och hanteras med samma faktaunderlag, säger Ameli Norling, sektionschef på SKR:s avdelning för vård och omsorg.

Både regioner och läkemedelsföretag är beroende av tillgänglig läkemedelsstatistik, men regleringen av tillgången på läkemedelsstatistik är viktig för många fler intressenter.

Andra pågående utredningar, som ”Utredningen om hälsodataregister” och ”Utredningen om fortsatt utveckling av registret nationell läkemedelslista”, syftar bland annat till att öka tillgången till uppgifter om rekvisitionsläkemedel vilket i sin tur förväntas öka efterfrågan om utlämnande av uppgifter från Socialstyrelsen.

– Tillgång till enhetlig försäljningsstatistik är en mycket viktig fråga för läkemedelsföretagen och det är bekymmersamt att regeringen ännu inte har aviserat en proposition till riksdagen. Frågan är också nära kopplad till de pågående utredningarna, och till ställningstaganden hos Socialstyrelsen om offentlighet för uppgifter om rekvisitionsläkemedel, säger Karolina Antonov, analyschef, Lif – de forskande läkemedelsföretagen.

Skrivelse angående vikten av förslagen i betänkandet Tillgång till försäljningsuppgifter (SOU2022:72) bereds skydsamt (PDF) Pdf, 99 kB.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.