Publicerad 11 november 2020

Inköp

Ställ krav på både produkter och leverantörer för att få leveranser som är anpassade efter era behov.

Insyn hos leverantören

Vid inköp av råvaror för tillagning i ert kök har ni koll på mycket av matens hantering själva. När ni köper in hel- eller halvfabrikat finns det möjlighet att få insyn i leverantörens hantering genom de inspektioner som kontrollmyndigheten gör hos alla livsmedelsföretag. Myndighetens kontrollrapporter är offentliga. Kontakta den kommun där er leverantör finns och be att få de senaste rapporterna.

Ställ krav när ni tar in nya produkter/leverantörer. Avstå från producenter/leverantörer som missköter rutiner för hygien och märkning. Avstå från leverantörer/transportörer med bristande kunskap om allergener. Använd checklista nr 3 från Allergibranschriktlinjerna för att förebygga problem med allergena faror.

Allergibranschriktlinjerna, checklista nr 3 Pdf, 439 kB.

För att motverka faran med Listeria, se till att det är minst två veckors hållbarhet kvar på vakuumpackad rökt fisk/skivade charkprodukter.

Ordlista

Listeria

Listeria monocytogenes är en bakterie som finns i många olika sorters livsmedel. Den kan växa i vakuum och kylskåpstemperatur. Listeria dör vid upphettning till 70°C.

Den kan finnas i mat som kylförvaras länge till exempel rökta vakuumpackade varor, charkpålägg, eller färdigmat. Den kan orsaka problem i mat som äts kall som förvarats länge i kyl eller varmrökta produkter som återigen blivit förorenade med Listeria när de svalnat. Den kan etablera sig på ytor i produktionslokaler.

Vissa riskgrupper drabbas. Listeria kan via livsmedel orsaka allvarlig sjukdom hos äldre och personer med nedsatt immunförsvar. Om en gravid kvinna drabbas av listeriainfektion kan det orsaka missfall.

Tänk på att använda nyförpackade pålägg till riskgrupperna ovan. Följ förvaringsanvisningen på förpackningen. Undvik mögelostar och kittostar.

Förebygg problem med Listeria genom att ställa krav på leverantörer och fråga efter deras Listeria-analyser. Servera inte pålägg och annan kall ätfärdig mat mot slutet av hållbarhetstiden till riskgrupperna (se ovan). Värm mat till minst +70°C.

Listeria, Livsmedelsverket

Faror och åtgärder

Prenumerera på webbinnehåll

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.