Ämnen
 i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (5233)
Utgivningsdag: 2011-09-12
Serie: Patientsäkerhet

Information till dig som patient
Info:
Ibland inträffar oönskade händelser i vården som leder till en skada. Det är vårdens ansvar och skyldighet att informera patienten och utreda händelsen samt förebygga så att liknande händelser inte upprepas.

I denna broschyr kan du som patient läsa mer om vilka möjligheter och rättigheter du har i vården om du drabbas av en skada i vården.
Artnr:
5233
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Att mäta patientsäkerhetskulturen
Patientsäkerhetskulturen är de värderingar, attityder och beteenden som påverk...
Vad kan du göra själv
Dagens sjukvård har stora möjligheter att hjälpa dig som är sjuk med verknings...
Råd för bättre kommunikation - mellan patient och vårdpersonal
God och säker vård förutsätter god kommunikation mellan patient, närst...
5 kr
Patienter och personal utvecklar vården - En handbok i fyra steg för erfarenhetsbaserad verksamhetsutveckling
Patientens erfarenheter spelar en central roll i utvecklingen av vården. Erfarenheterna ä...
50 kr
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2019
Denna rapport är den tolfte i ordningen där Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med M...