Ämnen
Vårdrelaterade infektioner i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-813-5)
ISBN-nummer: 978-91-7585-813-5
Utgivningsdag: 2020-01-17

Vårdrelaterade infektioner

Kostnader och konsekvenser- kortversion av SKR rapport 2019
Info:
Skriften är en sammanfattning av de viktigaste resultaten ur rapporten med samma namn, ?Vårdrelaterade infektioner ? Kunskap, konsekvenser och kostnader". Rapporten baseras på nästan 90 000 granskade vårdtillfällen vid drygt 60 sjukhus. Under perioden 2013-18 har det skett en mindre, men statistiskt säkerställd, minskning av det totala antalet vårdrelaterade infektioner (VRI), från 5,2 till 4,4 procent, vilket är glädjande. Rapporten har tagits fram av Sveriges Kommuner och Region (SKR) i samverkan med Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH), Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.
0 kr
Artnr:
7585-813-5
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Nuläge för ekonomiskt bistånd
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen av ekonomiskt bistånd i landets kommuner. De områden...