Ämnen
Vårdrelaterade infektioner i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-756-5)
ISBN-nummer: 978-91-7585-756-5
Utgivningsdag: 2019-12-18
Serie: Markörbaserad Journalgranskning

Vårdrelaterade infektioner

En kunskapssammanställning baserad på markörbaserad journalgranskning 2013-2018
Info:
Rapporten innehåller en fördjupad analys av vårdrelaterade infektioner (VRI) med jämförelser över tid och fördelning mellan ålderskategorier och kön. Kostnaden för VRI har beräknats och en jämförelse med resultaten från punktprevalensmätningarna har gjorts.
Under perioden 2013-18 har det skett en mindre, men statistiskt säkerställd, minskning av det totala antalet VRI, från 5,2 till 4,4 procent, vilket är glädjande. Även om antalet patienter som får VRI har minskat är det fortfarande omkring 57 000 patienter som varje år drabbas av VRI. Till rapporten hör ett appendix där resultat på regionnivå presenteras.
0 kr
Artnr:
7585-756-5
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Vårdrelaterade infektioner
Skriften är en sammanfattning av de viktigaste resultaten ur rapporten med samma namn, ”...
Vårdrelaterade infektioner
Rapporten innehåller en fördjupad analys av vårdrelaterade infektioner (VRI) med j&...
Skador i vården, 2013-2016
Rapporten är den sjunde i en fortlöpande serie. Redovisningen
av skador och vårdskador bygger på ...
Skador i vården, 2013 - juni 2017
Rapporten, som ingår i en serie, redovisar granskning av drygt 70 000 vårdtillfälle...
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Nuläge för ekonomiskt bistånd
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen av ekonomiskt bistånd i landets kommuner. De områden...