Ämnen
Valets utmaningar - inspirationsskrift för förtroendevalda i gruppen Demokratifrågor hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-942-3)
ISBN-nummer: 978-91-7164-942-3
Utgivningsdag: 2013-05-08

Valets utmaningar - inspirationsskrift för förtroendevalda

Info:

Ett högt och jämlikt valdeltagande ger legitimitet åt den politik som förs. Därför är arbetet med att människor ska finna det mödan värt att rösta är ständigt aktuell. Valets huvudaktörer är de politiska partierna men kommuner, landsting och regioner kan också arbeta för att fler väljare utnyttjar sin rösträtt. En helt grundläggande faktor är en välfungerande valadministrationen. Det får aldrig råda något tvivel om att alla röster räknas och bedöms på ett korrekt sätt.

Artnr:
7164-942-3
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2019
Denna rapport är den tolfte i ordningen där Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med M...