Ämnen
Val av åtgärd i gruppen Samhällsbyggnad hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-809-8)
ISBN-nummer: 978-91-7585-809-8
Utgivningsdag: 2019-12-11
Serie: Beläggning för framtiden

Val av åtgärd

Råd och stöd vid åtgärdsval av beläggningsunderhåll
Info:
Huvudsyftet med denna skrift är att ge råd i hur man kan välja mellan olika material i syfte att möta olika utmaningar i form av trafikbelastning, klimat och status på befintliga ytor i en underhållssituation. Målet är att skapa gator och ytor som är långsiktigt hållbara, både tekniskt och miljömässigt, och som motsvarar de krav som idag ställs på våra trafikerade ytor.

Denna skrift bygger till stor del på de två tidigare SKL-skrifterna I valet och kvalet och Topp och belägg. Samtidigt som skrifterna slagits samman så har texterna uppdaterats till att reflektera dagens teknik, krav och regler.
0 kr
Artnr:
7585-809-8
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Beläggning för framtiden
SKR arbetar för att underlätta kommunernas arbete med gator och offentliga ytor. Under åren har SK...
Fogmaterial för markbeläggning
Fogmaterial för markbeläggningar är en rapport som bygger på ett projekt som g...
Tysta gatan
Bullerdämpande beläggningar är ett sätt att minska vägtrafikbuller vid k&...
Koll på tillväxten
Den här skriften handlar om hur ogräs kan bekämpas med olika metoder som är me...
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Nuläge för ekonomiskt bistånd
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen av ekonomiskt bistånd i landets kommuner. De områden...