Ämnen
Vägen till energieffektiva skolor i gruppen Fastigheter hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-649-1)
ISBN-nummer: 978-91-7164-649-1
Utgivningsdag: 2011-04-04
Serie: FoU-fonden för fastighetsfrågor

Vägen till energieffektiva skolor

Info:

Denna skrift beskriver den lönsamma potentialen för energieffektivisering i skolor och förskolor. Rapporten beskriver också en rad energieffektiviseringsåtgärder som kan genomföras, och den presenterar goda exempel från skolor där energieffektivisering har genomförts. Vidare bidrar rapporten med checklistor för energieffektivisering som läsaren enkelt kan följa i egna projekt.

Syftet med skriften är att belysa möjliga effektiviseringsåtgärder och dess lönsamhet. Ambitionen är att inspirera, väcka nyfikenhet och ge exempel på goda lösningar. Skriften har initierats och finansierats av Sveriges kommuner och landstings FoU-fond för fastighetsfrågor.

Artnr:
7164-649-1
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
På tal om portal : webbportaler för fastighetsanknutna tjänster - med sju goda exempel
En webbportal kan beskrivas som en webbplats som dels utgör en naturlig startpunkt när man söker n...
Vart tog eleverna vägen? : metoder att hantera svängningar i elevantal
Friskolor och pengsystem har skapat stor valfrihet för elever och deras föräldrar a...
Brandskydd i offentliga lokaler
Ett systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete bör bedrivas under en byggnads eller anl...
Ordning och reda : fastighetsinformationssystem i kommunen
För att effektivisera informationshanteringen och göra information snabbt tillgängl...
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2019
Denna rapport är den tolfte i ordningen där Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med M...