Ämnen
Utbud, söktryck och samverkan i yrkesvux i gruppen Arbetsmarknad hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-651-3)
ISBN-nummer: 978-91-7585-651-3
Utgivningsdag: 2018-10-02

Utbud, söktryck och samverkan i yrkesvux

Kommunenkät om regionalt yrkesvux 2018
Info:
Rapporten ger en nulägesbild av regionalt yrkesvux från kommunernas perspektiv, bland annat kring utbud, söktryck och samverkan. Rapporten bygger på en kommunenkät om yrkesvux som SKL genomfört i maj–juni 2018. Det är de huvudsökande kommunerna som har besvarat enkäten för sitt samverkansområde.
0 kr
Artnr:
7585-651-3
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Nuläge för ekonomiskt bistånd
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen av ekonomiskt bistånd i landets kommuner. De områden...