Ämnen
Utbildningsanställningar för sjuksköterskor inom psykiatrin i gruppen Arbetsgivarpolitik hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-732-9)
ISBN-nummer: 978-91-7585-732-9
Utgivningsdag: 2019-06-20

Utbildningsanställningar för sjuksköterskor inom psykiatrin

En intervjuundersökning i sju regioner
Info:
Rapporten är ett delresultat av en intervjuundersökning om modeller för kompetens- och karriärutveckling samt utbildningsanställningar för sjuksköterskor i psykiatrin. De intervjuade ger sin bild av möjligheter och utmaningar med specialistutbildning för sjuksköterskor inom psykiatrin och de olika former som erbjuds. Syftet är att öka engagemang och kunskap hos chefer och lokala parter om hur specialisering kan bidra och stimulera till verksamhetens utveckling och en säker kompetensförsörjning.
0 kr
Artnr:
7585-732-9
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2019
Denna rapport är den tolfte i ordningen där Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med M...