Ämnen
Trycksårskort - Ett kort för fickan i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (5493)
Utgivningsdag: 2018-12-21

Trycksårskort - Ett kort för fickan

Nollvision Trycksår
Info:
Den senaste versionen av nationella evidensbaserade riktlinjer kom 2014 och en kortversion finns översatt till svenska. Utöver de tidigare trycksårskategorierna 1-4 finns nu två ytterligare kategorier som kallas ”Icke klassificerbart trycksår” och ”Misstänkt djup hudskada”. För båda dessa kategorier är sårdjupet omöjligt att ta ställning till. 

Linjalen på trycksårskortet fyller inte någon funktion i PPM-mätningen och ska inte användas i den direkta sårbehandlingen som ett mätinstrument. För sådana tillfällen rekommenderas engångslinjal.

Sveriges Kommuner och Landsting har i samarbete med Sårsjuksköterskor i Sverige - SSiS tagit fram detta trycksårskort med de två nya kategorierna.
Artnr:
5493
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Nuläge för ekonomiskt bistånd
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen av ekonomiskt bistånd i landets kommuner. De områden...