Ämnen
The Economy Report, October 2019 i gruppen Ekonomi hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-551-6)
ISBN-nummer: 978-91-7585-551-6
Utgivningsdag: 2019-12-09
Serie: ISSN 1653-0853

The Economy Report, October 2019

On Swedish municipal and regional finances
Info:
We are now at the start of a long period when demographic needs will increase faster than employment in the economy. This means that the need to expand the welfare services sector will be greater than the possibility of funding or staffing it, if nothing changes.
On top of this, growth in Sweden will be weak this year and next year. This year it is mainly domestic demand that is weakening, and next year it will mainly be demand from export markets. Employment is estimated to decrease in 2020?2021, resulting in weak tax base growth in those years.
This is in contrast to the trend we have seen in the past decade, when costs have increased much faster than demographic needs.
0 kr
Artnr:
7585-551-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
The Economy Report. December 2014
The effects of the central government budget for 2015, which was amended at a late stage. Challeng...
The Economy Report. April 2015
In this spring report we describe the distribution of refugee reception between Swedish municipali...
Ekonomirapporten
Vår sektor har nu att hantera stora de­mo­grafiska förändringar, bl.a. in...
Ekonomirapporten
Effekterna av den sent ändrade statsbudgeten för 2015. Kommunernas utmaningar i arbetet ...
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Nuläge för ekonomiskt bistånd
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen av ekonomiskt bistånd i landets kommuner. De områden...