Ämnen
The Economy Report, May 2019 i gruppen Ekonomi hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-548-6)
ISBN-nummer: 978-91-7585-548-6
Utgivningsdag: 2019-06-20
Serie: ISSN 1653-0853

The Economy Report, May 2019

On Swedish municipal and regional finances
Info:
GDP growth in Sweden is assessed to fall to the low level of 1.4 per cent in both 2019 and 2020, partly as a result of low domestic investments and subdued growth prospects internationally. The growth of the real tax base is expected to slow considerably in 2020?2021. This is happening at the same time as there is great pressure on services and it is difficult to meet staffing needs in many services.
In a number of issues of The Economy Report we have pointed out necessary measures. In addition to successful integration of immigrants, employment needs to increase through an expanded and longer working life, which would ease both the financing and the staffing of Swedish welfare services.
0 kr
Artnr:
7585-548-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
The Economy Report. December 2014
The effects of the central government budget for 2015, which was amended at a late stage. Challeng...
The Economy Report. April 2015
In this spring report we describe the distribution of refugee reception between Swedish municipali...
Ekonomirapporten
Vår sektor har nu att hantera stora de­mo­grafiska förändringar, bl.a. in...
Ekonomirapporten
Effekterna av den sent ändrade statsbudgeten för 2015. Kommunernas utmaningar i arbetet ...
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Nuläge för ekonomiskt bistånd
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen av ekonomiskt bistånd i landets kommuner. De områden...