Ämnen
The Economy Report, December 2018 i gruppen Ekonomi hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-546-2)
ISBN-nummer: 978-91-7585-546-2
Utgivningsdag: 2019-04-30
Serie: ISSN 1653-0853

The Economy Report, December 2018

On Swedish municipal and county council finances
Info:
The Swedish economy has peaked and growth will be weaker in the coming years. A slow-down next year is likely in the US, China and Germany, which will dent global growth and trade. Here at home the building boom seems to be over. Weaker employment growth leads to lower growth of the local government tax base.
Economists have long warned of a coming period of difficult demographic development. Clear signs exist that this period has begun, especially in terms of cost growth in the local government sector and the possibilities of recruiting key staff. This has mainly affected the county councils.
Can new technology make services more effective? Can cooperation with central government improve?

New version published 2019-06-13. 
0 kr
Artnr:
7585-546-2
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
The Economy Report. December 2014
The effects of the central government budget for 2015, which was amended at a late stage. Challeng...
The Economy Report. April 2015
In this spring report we describe the distribution of refugee reception between Swedish municipali...
Ekonomirapporten
Vår sektor har nu att hantera stora de­mo­grafiska förändringar, bl.a. in...
Ekonomirapporten
Effekterna av den sent ändrade statsbudgeten för 2015. Kommunernas utmaningar i arbetet ...
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Nuläge för ekonomiskt bistånd
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen av ekonomiskt bistånd i landets kommuner. De områden...