Ämnen
Studie av brukarmedverkan i gruppen Ekonomi hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-820-3)
ISBN-nummer: 978-91-7585-820-3
Utgivningsdag: 2020-01-29

Studie av brukarmedverkan

Om förutsättningar för brukarmedverkan i arbetet med ekonomiskt bistånd
Info:
Vad brukarmedverkan egentligen innebär är komplicerat och forskningen är begränsad. Studiens syfte är att undersöka förutsättningar för brukarmedverkan i arbetet med ekonomiskt bistånd med utgångspunkt från handläggares och brukares erfarenheter och perspektiv. Genomgången av forskningsläge, begrepp och resultat bidrar med kunskap i det fortsatta arbetet med att vidareutveckla brukarmedverkan. Studien är genomförd inom ramen för ett nationellt treårigt utvecklingsprojekt som SKR driver tillsammans med 27 kommuner och forskare, i syfte att bryta långvarigt biståndsmottagande och utveckla verksamhetsområdet.
0 kr
Artnr:
7585-820-3
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Nuläge för ekonomiskt bistånd
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen av ekonomiskt bistånd i landets kommuner. De områden...