Ämnen
Statusbedömning av fastigheter i gruppen Fastigheter hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-601-8)
ISBN-nummer: 978-91-7585-601-8
Utgivningsdag: 2018-01-22

Statusbedömning av fastigheter

Info:
Det finns flera anledningar att genomföra statusbedömningar av byggnadsverk. Den kanske vanligaste är att på ett så objektivt sätt som möjligt bedöma underhållsbehov och prioritera underhållsåtgärder, men även att på en övergripande nivå påvisa status för ett större bestånd inför t.ex. beslut. Beroende på statusbedömningens syfte skiljer sig tillvägagångssättet något, men grunderna är desamma.

I den här skriften får du en introduktion i ämnet samt en redovisning av en metodik som utgår från en norsk standard som använts under flera år. Med denna som grund kan statusbedömningar genomföras på ett enhetligt sätt vilket säkerställer god kvalitet och möjliggör jämförbarhet mellan byggnadsobjekt.
275 kr
Antal: 
Artnr:
7585-601-8
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Överlämning av byggprojekt
En stor utmaning i offentliga fastighetsorganisationer är att hantera överlämningen...
275 kr
Byggnader i energisystem - exempel och strategier för låg energiförbrukning
För att minska energianvändningen måste byggnader betraktas ur ett systempersp...
Bygga vackert
God arkitektur ger en estetisk upplevelse, men bidrar också till långsiktig användb...
275 kr
Solenergi - möjligheter för offentliga lokaler
Sverige har utmärkta förutsättningar för att öka användningen av sol...