Ämnen
Statens styrning av kommuner, landsting och regioner : positionsdokument i gruppen  hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-169-4)
ISBN-nummer: 978-91-7164-169-4
Utgivningsdag: 2006-06-29

Statens styrning av kommuner, landsting och regioner : positionsdokument

Info:
De grundläggande strukturerna för samhällsorganisationen utreds f.n. både av Ansvarskommittén och Grundlagsutredningen. I detta positionsdokument redovisar vi vår syn på vilka principer som bör vägleda statens styrning av kommuner, landsting och regioner. Det antogs av våra styrelser i juni 2006. Det är en komplettering och fördjupning av våra tidigare ställningstaganden vad gäller kommunal självstyrelse samt relationen mellan staten och den kommunala sektorn. Rapporten innehåller förslag om principer för statens styrning.
50 kr
Artnr:
7164-169-4
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2019
Denna rapport är den tolfte i ordningen där Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med M...