Ämnen
Stärkt skydd för barn och unga. Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården. i gruppen Social omsorg hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-279-9)
ISBN-nummer: 978-91-7585-279-9
Utgivningsdag: 2015-09-07

Stärkt skydd för barn och unga. Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården.

Info:
SKL har tagit fram denna handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården i bred förankring hos förtroendevalda, socialchefsnätverk, individ- och familjeomsorgschefer, handläggare, regionala utvecklingsledare, fackförbund och andra berörda. Syftet är att ge verksamheten bättre förutsättningar att klara sitt uppdrag att skydda och stödja barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa.

I handlingsplanen finns sammanlagt 44 förslag inom tre områden: verksamheten ska ha ett tydligt uppdrag, en god arbetsmiljö med kontinuerlig kompetens-utveckling och tillgång till aktuell kunskap med möjlighet att tillämpa den.
Antal: 
Artnr:
7585-279-9
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Barnets rättigheter - kortlek
Den här kortleken är en samverkan mellan Landstinget Sörmland och Sveriges Kommuner...
55 kr
Modell för risk och händelseanalys
Modell för risk- och händelseanalys. Systematiskt förbättringsarbete inom Indi...
80 kr
Använd SIP ? ett verktyg vid samverkan
Samordnad individuell plan (SIP) kallas en plan som ska upprättas när någon har beh...
75 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...