Ämnen
Spela roll: en bok om lokal och regional utveckling i gruppen Regional utveckling hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-006-1)
ISBN-nummer: 91-7164-006-1
Utgivningsdag: 2005-01-04
Serie: Rapport / Arena för Tillväxt

Spela roll: en bok om lokal och regional utveckling

Info:
"Spela roll" är en bok där Sveriges Kommuner och Landsting, tillsammans med Arena för tillväxt tar ett litet annorlunda grepp på frågor om tillväxt och utveckling. Detta samarbete har under åren 2002 och 2003 resulterat i två rapporter som på olika sätt berör ämnet regional utveckling. Mot strömmen som fokuserar på inflyttning till mindre kommuner och På spåret som handlar om pendling och regionförstoring. Med rapporten Spela roll tar vi ett bredare grepp på frågor om tillväxt och utveckling samtidigt som vi behåller vårt fokus på den lokala och regionala nivån och dess aktörer.

Med utgångspunkt i tron på människors förmåga att tillsammans med andra påverka den egna stadens eller bygdens utveckling har vi fördjupat oss i fem områden som vi anser ha stor betydelse för att skapa lokal och regional utveckling.
· Social tillit
· Lärande
· Ledarskap
· Entreprenörskap
· Kluster

I boken finns dessutom ett avsnitt som handlar om sambanden mellan arbete, tillväxt och välfärd. Vår målsättning har varit att se på frågan om tillväxt och utveckling ur ett underifrånperspektiv och presentera detta på ett lättillgängligt sätt. Tanken är att boken ska nå ut till bredare målgrupper än de som normalt läser böcker eller rapporter som handlar om tillväxt och regional utveckling.
Artnr:
7164-006-1
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
På spåret - en studie om pendling och regionförstoring
Pendlingen har under lång period ökat i Sverige. Allt fler människor väljer id...
150 kr
Lokal och regional attraktionskraft 2006
Arena för Tillväxt presenterar för femte gången studien Lokal och regional at...
90 kr
Rent spel: en bok om hållbar tillväxt på lokal och regional nivå
Detta är den fjärde boken i en serie av rapporter som Sveriges Kommuner och Landsting gj...
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2019
Denna rapport är den tolfte i ordningen där Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med M...