Ämnen
Skollokalernas betydelse för lärande i gruppen Fastigheter hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-494-6)
ISBN-nummer: 978-91-7585-494-6
Utgivningsdag: 2018-04-17
Serie: FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor

Skollokalernas betydelse för lärande

En översikt över forskning och utvecklingsprojekt
Info:
Denna rapport är en översikt över aktuell svensk forskning och utvecklingsprojekt med fokus på relationen mellan elevers lärande och den fysiska miljön. Förstudien pekar på utvecklingsområden som Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med sina medlemmar kan arbeta vidare med.

Bakgrunden till förstudien är att kommunala skolhuvudmän, både som verksamhetsutövare och fastighetsägare, anser att det saknas kunskap och rådgivning om hur skolor med ändamålsenliga lokaler bör utformas i linje med läroplanens mål och värderingar för grundskolan. Situationen är inte ny, utan bekräftades redan 2008 av Rådet för arkitektur, form och design i rapporten Vår tids skola – hur ska den byggas.
0 kr
Artnr:
7585-494-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Framtidens kulturlokaler
När befolkningen ökar, städer och stadsdelar förtätas och nya boendemilj&...
Bygga vackert
God arkitektur ger en estetisk upplevelse, men bidrar också till långsiktig användb...
275 kr
Framtidens äldreboende
Framtidens äldreboende är ett av kapitlen i antologin Framtidens fastighetsbehov som pub...
Förskolans fysiska miljö
Antalet barn i förskoleålder prognostiseras öka. I kombination med en större m...
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Nuläge för ekonomiskt bistånd
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen av ekonomiskt bistånd i landets kommuner. De områden...