Ämnen
SKL:s synpunkter på regeringens forskningspolitik i gruppen Regional utveckling hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-750-3)
ISBN-nummer: 978-91-7585-750-3
Utgivningsdag: 2019-11-19

SKL:s synpunkter på regeringens forskningspolitik

Info:

SKL:s styrelse antog den 25 oktober 2019 ett underlag för 2020 års forsknings- och innovationspolitiska proposition. SKL lämnar bland annat synpunkter på inriktningen på den nationella forskningspolitiken och behov av förändring av organiseringen av statlig finansiering av forskning och innovation. Dessutom pekar förbundet ut ett antal konkreta områden där det finns behov av att utveckla mer kunskap samt ändra på befintlig reglering kring forskning och innovation. SKL framför att den högre utbildningen i universitet och högskolor behöver förändras för att tillgodose kompetensförsörjning av akademiskt utbildade professionella som är yrkesverksamma i kommuner och regioner.

0 kr
Artnr:
7585-750-3
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Nuläge för ekonomiskt bistånd
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen av ekonomiskt bistånd i landets kommuner. De områden...