Ämnen
Se, förstå och förändra i gruppen Skola hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-785-5)
ISBN-nummer: 978-91-7585-785-5
Utgivningsdag: 2019-08-12

Se, förstå och förändra

Att motverka könsskillnader i skolresultat
Info:
Pojkar som grupp uppnår lägre skolresultat än flickor. Det avspeglas bland annat i andelen som uppnår gymnasiebehörighet. Orsakerna uppstår i ett samspel mellan en mängd olika faktorer på individ- och gruppnivå. Men könsskillnader i skolresultat går att förändra.
Skriften syftar till att inspirera fler kommuner och skolor att inleda ett långsiktigt och systematiskt arbete för att motverka könsskillnader i skolresultat. I materialet presenteras statistik, olika orsaker enligt forskningen och ett antal områden som kan vara viktiga att ta hänsyn till i förändringsarbetet. Skriften vänder sig till politiker, förvaltning, rektorer, lärare och övrig skolpersonal.
0 kr
Artnr:
7585-785-5
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Nuläge för ekonomiskt bistånd
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen av ekonomiskt bistånd i landets kommuner. De områden...