Ämnen
Tillgängligt för alla i gruppen Samhällsbyggnad hos SKL Fastigheter och Service AB (5364)
ISBN-nummer: 5364
Utgivningsdag: 2014-06-30

Tillgängligt för alla

Info:
Tillgänglighet handlar om den demokratiska rätten att kunna röra sig fritt och kunna verka i samhället. Att öka tillgängligheten är nödvändigt för några av oss men samtidigt angeläget för alla. Det är en fråga om att göra verksamheter och miljöer tillgängliga för så många människor som möjligt. Det vinner vi alla på.

Denna skrift syftar till att ge inspiration, information och stöttning i tillgänglighetsarbetet. I skriften kan du bland annat läsa om goda exempel runt om i landet och om framgångsfaktorer för att lyckas.
Artnr:
5364
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2019
Denna rapport är den tolfte i ordningen där Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med M...