Ämnen
Riskanalys i kommunal revision i gruppen Demokratifrågor hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-598-1)
ISBN-nummer: 978-91-7585-598-1
Utgivningsdag: 2018-01-17

Riskanalys i kommunal revision

Info:
Riskanalysen är en obligatorisk del av planeringen inom kommunal revision. Denna skrift ger inspiration och exempel på arbetssätt för att genomföra träffsäkra och tydliga riskanalyser.
Skriften vänder sig till förtroendevalda revisorer i en kommun, ett landsting eller en region, kommunalförbund och finansiella samordningsförbund samt kommunala företag. Skriften kan också vara en grund för de sakkunnigas arbete då de utför sitt uppdrag.
Antal: 
Artnr:
7585-598-1
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
God revisionssed i kommunal verksamhet 2018
Revision i kommuner och regioner ska ske enligt god revisionssed. Utöver kommunallagens regle...
165 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr