Ämnen
Regionernas insatser för kvinnors hälsa 2018 i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-720-6)
ISBN-nummer: 978-91-7585-720-6
Utgivningsdag: 2019-04-01
Serie: Kvinnors hälsa

Regionernas insatser för kvinnors hälsa 2018

Info:
År 2015 ingick regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en överenskommelse med fokus på förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. Under 2018 fördelades 1,8 miljarder kronor till regionerna för att utveckla vården före, under och efter graviditet. Rapporten bygger på regionernas redovisningar för 2018 och syftar till att ge en samlad bild av status i det omfattande utvecklingsarbete som pågår runtom i landet.
0 kr
Artnr:
7585-720-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Trygg hela vägen
Utifrån ett internationellt perspektiv håller svensk förlossningsvård mycket h...
Neonatalvården i fokus
SKL:s övergripande målsättning är att alla blivande och nyblivna förä...
Vägledning - Trygg hela vägen
I vägledningen sammanfattas de viktigaste lärdomarna från rapporten Trygg hela v...
Förlossningsvård och kvinnors hälsa i fokus
Sverige strävar efter att uppnå en jämlik vård som utgår från indivi...
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Nuläge för ekonomiskt bistånd
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen av ekonomiskt bistånd i landets kommuner. De områden...