Ämnen
Råd vid lokaluthyrning i gruppen Demokratifrågor hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-704-6)
ISBN-nummer: 978-91-7585-704-6
Utgivningsdag: 2018-11-27
Serie: Extremism

Råd vid lokaluthyrning

Demokratiska aspekter vid nyttjande av kommunala lokaler
Info:
De flesta kommuner upplåter emellanåt lokaler som idrottsanläggningar och skolor för olika sammankomster, då de annars hade stått tomma under exempelvis kvällar och helger. Men måste en kommun upplåta lokaler till alla som vill hyra eller finns det utrymme att säga nej till vissa? Kan man ställa krav på värderingar hos den som hyr eller använder lokalen?

Skriften Råd vid lokaluthyrning är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), med stöd av Center motvåldsbejakande extremism (CVE) för att beskriva de principer som gäller enligt lag vid uthyrning och upplåtelse av kommunala lokaler. Principerna gäller även i den mån landsting och regioner upplåter lokaler till föreningar.
0 kr
Artnr:
7585-704-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Från ord till handlingsplan
Segerstedtinstitutet har på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting (SKL) tagit fram en fo...
Lokala insatser mot våldsbejakande politisk extremism
Alla kommuner är unika men har samtidigt mycket gemensamt. Den här exempelskriften syfta...
50 kr
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Nuläge för ekonomiskt bistånd
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen av ekonomiskt bistånd i landets kommuner. De områden...