Ämnen
Prognos av särskilda boenden i gruppen Äldreomsorg hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-733-6)
ISBN-nummer: 978-91-7585-733-6
Utgivningsdag: 2019-06-12, 2019-06-20

Prognos av särskilda boenden

Stöd för att prognostisera behov av särskilda boenden för äldre
Info:
Beslut kring byggande av nya särskilda boenden eller att bygga ut andra typer av äldreomsorg kräver för flera kommuner stora ekonomiska och personella resurser. Ett viktigt redskap för att kunna möta invånarnas behov av äldreomsorg är att kunna uppskatta framtida behov av särskilt boende. Erfarenhet visar att det är svårt att prognosticera rätt och att det finns mycket att vinna med ett strukturerat arbetssätt och tydliga rutiner. Denna rapport och det bifogade metodstödet syftar till att ge ett handfast stöd i prognosarbetet och ge underlag till beslut. Denna rapport går inte igenom själva beslutsprocessen som kräver en betydligt bredare ansats än prognosarbetet
0 kr
Artnr:
7585-733-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Nuläge för ekonomiskt bistånd
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen av ekonomiskt bistånd i landets kommuner. De områden...