Ämnen
Samverkan med civilsamhället i gruppen Demokratifrågor hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-498-4)
ISBN-nummer: 978-91-7585-498-4
Utgivningsdag: 2018-02-20
Serie: Positionspapper

Samverkan med civilsamhället

Positionspapper
Info:
I SKLs positionspapper rörande civilsamhället som utvecklingskraft, demokratiaktör och samverkanspartner, betonas vikten av ett starkt civilsamhälle och goda samverkansrelationer.

För att lösa dagens och framtida samhällsutmaningar behöver en närmare samverkan mellan kommuner och landsting/regioner och det civila samhället utvecklas, anser SKL.

Grunden för att stödja, stärka och tillvarata civilsamhället är att vi erkänner och bekräftar det civila samhällets aktörer och verksamheter. SKL menar att kommuners, landstings och regioners geografiska närhet ger goda möjligheter att bygga och stärka tilliten, förtrogenheten och goda relationer i samarbetet med civilsamhället.
0 kr
Artnr:
7585-498-4
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Idrottspolitiskt positionspapper
Ett positionspapper är ett dokument inom ett område där Sveriges Kommuner och Lands...
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Nuläge för ekonomiskt bistånd
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen av ekonomiskt bistånd i landets kommuner. De områden...