Ämnen
Öppna jämförelser - Miljöarbetet i regionerna 2019 i gruppen Miljö hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-797-8)
ISBN-nummer: 978-91-7585-797-8
Utgivningsdag: 2019-11-20
Serie: Öppna jämförelser

Öppna jämförelser - Miljöarbetet i regionerna 2019

Info:
Rapporten speglar en bredd av viktiga miljöaspekter i regionernas verksamhet och miljöarbete för åren 2009-2018. Andelen förnybara drivmedel i kollektivtrafiken har mer än fördubblats till 90 procent. Energianvändningen i regionernas lokaler har minskat med 12 procent och klimatpåverkan från medicinska gaser har halverats. Andelen ekologiska livsmedel har mer än tredubblats på tio år och förskrivningen av antibiotika har minskat med närmare en fjärdedel. Utvecklingen är dock inte entydig och skillnaderna mellan regionerna är stora.

Årets temadel speglar regionernas arbete med klimatredovisningar med både utsläppsminskningar och nya utmanande områden.
0 kr
Artnr:
7585-797-8
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2012
Denna rapport är den femte i ordningen där Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans m...
Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2012
I rapporten Öppna jämförelser publicerar Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och ...
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2008
Denna rapport är den första i ordningen som SKLpublicerar inom området trygghet och...
Öppna jämförelser Grundskola 2011: Tema matematik
Denna rapport är den femte i ordningen som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerar d...
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Nuläge för ekonomiskt bistånd
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen av ekonomiskt bistånd i landets kommuner. De områden...