Ämnen
ONE-STOP-SHOP i gruppen Arbetsmarknad hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-497-7)
ISBN-nummer: 978-91-7585-497-7
Utgivningsdag: 2017-12-13

ONE-STOP-SHOP

En framgångsrik metod för ungdomars etablering på arbetsmarknaden
Info:
Rapporten redogör för de vanligaste utmaningarna som samhällen över hela EU står inför då ungdomar ska etablera sig på arbetsmarknaden. Dessa utmaningar är höga ungdomsarbetslöshetstal, låg grad av samverkan samt lågt förtroende för offentliga institutioner.
En framgångsrik lösning är one-stop-shops för ungdomar inom flaggskeppet School to Work. Rapporten nämner tre typer av one-stop-shops och ge sju exempel.
SKL driver flaggskeppet för att öka kunskapen om förebyggande arbete i studieavbrottsfrågan och öka medvetenheten om insatser som underlättar UVAS etablering på arbetsmarknaden.
Sedan 2016 har flaggskeppet varit en del av SKL:s projekt Plug In 2.0 som finansieras av ESF.
0 kr
Artnr:
7585-497-7
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Nuläge för ekonomiskt bistånd
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen av ekonomiskt bistånd i landets kommuner. De områden...