Ämnen
Olika är normen i gruppen Skola hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-522-6)
ISBN-nummer: 978-91-7585-522-6
Utgivningsdag: 2017-03-29

Olika är normen

Att skapa inkluderande lärmiljöer i skolan
Info:
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluderande lärmiljöer. Målgrupper är politiker, förvaltning, rektorer, lärare och elevhälsoteam. Materialet beskriver framgångsfaktorer, processen, arbetet med anpassningar och stöd samt elevhälsan som resurs. Till stöd för utveckling presenteras ett antal frågor riktade till de olika målgrupperna. Materialet bygger på erfarenheter från kommuner som deltagit i ett FoU-program samt intervjuer med forskare och representanter från förvaltning och skolor.

OBS!   Man får maximalt beställa 20 gratisexemplar av "Olika är
            normen", vill man ha fler exemplar än så kostar de 50 kr
            styck och man kan då kontakta Christin Appel på:

            christin.appel@skl.se 

0 kr
Antal: 
Artnr:
7585-522-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Barnets rättigheter - kortlek
Den här kortleken är en samverkan mellan Landstinget Sörmland och Sveriges Kommuner...
55 kr
Synligt lärande
Finns det insatser som är mer framgångsrika än andra när det gäller att f...
100 kr
Utbilda för framtidens välfärd
Idag är det svårt att hitta utbildad personal till flera välfärdsyrken och i t...
50 kr
Använd SIP ? ett verktyg vid samverkan
Samordnad individuell plan (SIP) kallas en plan som ska upprättas när någon har beh...
75 kr