Ämnen
Offentlighetens organisering i gruppen Politisk styrning hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-581-3)
ISBN-nummer: 978-91-7585-581-3
Utgivningsdag: 2017-12-13
Serie: Debatt pågår

Offentlighetens organisering

Info:
Kerstin Sahlin, inspiration till slutrapport för "Programberedningen för styrning av offentligt finansierad verksamhet", SKL 2017
0 kr
Artnr:
7585-581-3
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
REFLEKTIONER KRING KVALITET, RESULTAT OCH EFFEKTIVITET
SKL tillsatte 2015 Programberedningen för styrning av offentlig verksamhet som fick i uppdrag att ...
STYRNING OCH PROFESSIONELLT INFLYTANDE I OFFENTLIGA ORGANISATIONER
SKL tillsatte 2015 Programberedningen för styrning av offentlig verksamhet som fick i uppdrag att ...
Kommunerna och förvaltningspolitiken under 40 år
Stig Montin om hur New Public Management påverkat förvaltningspolitiken. Inspirationstext till slu...
NPM och tillit
Annika Lantz, inspiration till slutrapport för "Programberedningen för styrning av offentligt fina...
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Nuläge för ekonomiskt bistånd
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen av ekonomiskt bistånd i landets kommuner. De områden...