Ämnen
Nuläge för ekonomiskt bistånd i gruppen Social omsorg hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-819-7)
ISBN-nummer: 978-91-7585-819-7
Utgivningsdag: 2020-02-07

Nuläge för ekonomiskt bistånd

Kommunenkät om ekonomiskt bistånd 2019
Info:
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen av ekonomiskt bistånd i landets kommuner. De områden som lyfts fram är ekonomiskt utveckling och dess orsaker, rekrytering, digitalisering, extern samverkan samt framtida prioriteringar. Rapporten bygger på en enkät som skickades ut i november 2019 och som besvarades av 93 procent av kommunerna.
0 kr
Artnr:
7585-819-7
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Nuläge för ekonomiskt bistånd
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen av ekonomiskt bistånd i landets kommuner. De områden...