Ämnen
Nätverk för ledare av heltidsprojekt i gruppen Arbetsgivarpolitik hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-721-3)
ISBN-nummer: 978-91-7585-721-3
Utgivningsdag: 2019-04-29

Nätverk för ledare av heltidsprojekt

Utvärdering av en nätverksmodell
Info:
Kommuner och regioner står inför en stor rekryteringsutmaning. 50 000 nya medarbetare behöver rekryteras årligen. En av strategierna för att möta den utmaningen är att göra heltidsarbete till norm. Många kommuner och regioner har därför projektledare som arbetar med att införa en heltidsorganisation – en komplicerad och ofta konfliktfylld uppgift.
SKL erbjuder, ledare av heltidsprojekt, möjlighet att delta i nätverk som arbetar med erfarenhetsbaserat lärande. Det upplägget bör också passa bra i andra sammanhang med liknade utmaningar. Lennart Svensson, professor emeritus vid Linköpings universitet, har utvärderat nätverksmodellen på uppdrag av SKL.
0 kr
Artnr:
7585-721-3
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Nuläge för ekonomiskt bistånd
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen av ekonomiskt bistånd i landets kommuner. De områden...