Ämnen
Nationellt centrum för lärmiljöer i gruppen Fastigheter hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-800-5)
ISBN-nummer: 978-91-7585-800-5
Utgivningsdag: 2019-11-20

Nationellt centrum för lärmiljöer

Genomförd förstudie under 2019
Info:
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ser ett angeläget behov av ett nationellt centrum för lärmiljöer, där berörda statliga myndigheter, kommunala och enskilda huvudmän, fackliga organisationer, intresseorganisationer och forskare tillsammans med konsult-, bygg-, fastighets- och inredningsbranscherna utbyter erfarenheter och utvecklar framtidens lärmiljöer i såväl befintliga som nya byggnader. Det är väsentligt att planering, byggande och användning av lärmiljöer sker kunskapsbaserat. Det finns därmed ett lika angeläget behov av ett akademiskt tvärvetenskapligt kunskapsnav för lärmiljöer och mer praktiknära forskning kring lärmiljöer för att stödja och följa upp utvecklingsarbetet.
0 kr
Artnr:
7585-800-5
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Nuläge för ekonomiskt bistånd
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen av ekonomiskt bistånd i landets kommuner. De områden...