Ämnen
Nära vård i Ängelholm i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-770-1)
ISBN-nummer: 978-91-7585-770-1
Utgivningsdag: 2019-04-10

Nära vård i Ängelholm

Info:
I Ängelholm arbetar kommunen, vårdcentralerna och sjukhuset tillsammans i satsningen Hälsostaden. Syftet är att göra vård och omsorg mer personcentrerad, tillgänglig och preventiv. Här beskrivs några av samarbetena, exempelvis de mobila teamen som flyttar hem vården till patienterna och bygger broar mellan olika vårdgivare. Du möter arbetslaget som förebygger frakturer. Nätverket som arbetar med kognitiv svikt berättar hur de förbättrar vården vid demenssjukdom och teamet som jobbar med besöksvänner beskriver hur de bekämpar sjukdomsfaktorn ensamhet.
Antal: 
Artnr:
7585-770-1
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Råd för bättre kommunikation - mellan patient och vårdpersonal
God och säker vård förutsätter god kommunikation mellan patient, närst...
5 kr
Patienter och personal utvecklar vården - En handbok i fyra steg för erfarenhetsbaserad verksamhetsutveckling
Patientens erfarenheter spelar en central roll i utvecklingen av vården. Erfarenheterna ä...
50 kr
Patientsäkerhet och arbetsmiljö
Denna vägledning vill bidra till att det systematiska arbetet med patientsäkerhet och ar...
Samordnad Individuell Plan (SIP) för äldre
Det är vanligt att äldre personer är i behov av vård och omsorg från fler...
10 kr