Ämnen
Medborgardialog i styrning i gruppen Demokratifrågor hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-780-0)
ISBN-nummer: 978-91-7585-780-0
Utgivningsdag: 2019-05-10
Serie: Medborgardialog

Medborgardialog i styrning

FÖR ETT STÄRKT DEMOKRATISKT SAMHÄLLE
Info:
Sveriges Kommuner och Landsting har sedan 2006 drivit Projekt Medborgardialog med uppdrag att stödja kommuner, landsting och regioner i att utveckla medborgardialogen i styrning och verksamhetsutveckling för ett demokratiskt och socialt hållbart samhälle.
Under dessa tolv år har projektet samarbetat med i princip alla kommuner, landsting och regioner och vi kan se att det skett en lovande utveckling i att skapa delaktighet för medborgarna som gör det möjligt att både få inflytande men också att ta ansvar för det lokala samhällets utveckling.
0 kr
Artnr:
7585-780-0
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Medborgardialog som del i styrprocessen
Om medborgardialogen ska vara en naturlig del i styrprocesser och verksamhetsutveckling visar inte...
10 steg för dialog vid konflikter
Förtroendevalda och tjänstemän i kommuner/landsting ställs av och till inf&oum...
Magasinet medborgardialog - sju exempel på dialog och delaktighet
I magasinet medborgardialog delar sex kommuner och ett landsting med sig av sina erfarenheter krin...
Medborgardialog om komplexa samhällsfrågor
Rapporten redovisar en studie av SKL:s utvecklingsarbete kring medborgardialog om komplexa samh...
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Nuläge för ekonomiskt bistånd
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen av ekonomiskt bistånd i landets kommuner. De områden...