Ämnen
Markörbaserad journalgranskning i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-736-7)
ISBN-nummer: 978-91-7585-736-7
Utgivningsdag: 2019-06-27

Markörbaserad journalgranskning

Skador i somatisk vård januari 2013 ? december 2018, nationell nivå
Info:
Rapporten är den elfte i en serie som redovisar resultatet av den markörbaserade journalgranskning som genomförts nationellt i Sveriges Kommuner och Landstings regi. Studien omfattar 88 638 granskade vårdtillfällen under år 2013?2018. Journalgranskningen har skett vid cirka 60 sjukhus och studien är den största som genomförts internationellt.

Rapporten innehåller en sammanfattning av sex års mätningar, en analys av vårdtillfällen där patienter varit utlokaliserade, vårdtillfällen med överbeläggning och oplanerad återinskrivning inom 30 dagar efter tidigare vårdtillfälle samt en fördjupad analys av skademönster inom vissa specialiteter.

Rapporten finns även i en kortversion på fyra sidor, som går att ladda ned som bilaga på denna sida.
0 kr
Artnr:
7585-736-7
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Nuläge för ekonomiskt bistånd
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen av ekonomiskt bistånd i landets kommuner. De områden...