Ämnen
Mänskliga rättigheter i praktiken  i gruppen Demokratifrågor hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-815-9)
ISBN-nummer: 978-91-7585-815-9
Utgivningsdag: 2020-01-13

Mänskliga rättigheter i praktiken

Lärande exempel
Info:
Kärnuppdraget i kommuner och regioner omfattar
i många fall arbete med mänskliga rättigheter. Det kan handla om medborgares tillgång till
utbildning, bostäder eller rätt till bästa möjliga hälsa. Arbetet i kommuner och regioner omfattar
en strävan efter jämställdhet, jämlikhet och icke-diskriminering. I den här skriften får du ta del av tio exempel från verksamheter i kommuner och regioner
som visar på hur ett systematiskt arbete med mänskliga rättigheter kan gå till.
0 kr
Artnr:
7585-815-9
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Nuläge för ekonomiskt bistånd
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen av ekonomiskt bistånd i landets kommuner. De områden...