Ämnen
Korruption och otillåten påverkan i gruppen Demokratifrågor hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-412-0)
ISBN-nummer: 978-91-7585-412-0
Utgivningsdag: 2016-08-29

Korruption och otillåten påverkan

Korruption och otillåten påverkan
Info:
Korruption handlar om otillbörligt utnyttjande av den offentliga positionen för att uppnå privata fördelar; en otillbörlig sammanblandning mellan det offentliga uppdraget och privata intressen.
I denna skrift ges en kortfattad överblick över lagstiftningen på korruptionsområdet, hur korruption kan upptäckas och vad som är viktigt att tänka på när en incident är ett faktum. Hur kan en plan för incidenthantering se ut? Och vad är viktigt att tänka på i förhållande till polis och åklagare och media?
0 kr
Artnr:
7585-412-0
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2019
Denna rapport är den tolfte i ordningen där Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med M...