Ämnen
Köp av verksamhet 2017 i gruppen Ekonomi hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-544-8)
ISBN-nummer: 978-91-7585-544-8
Utgivningsdag: 2019-02-14

Köp av verksamhet 2017

Kommuner, landsting och regioner 2006-2017
Info:
SKL följer utvecklingen av köpt verksamhet i kommuner, landsting/regioner. Att köpa verksamhet är ett alternativ till att utföra den själv. Allt fler medborgare får kommunal service av privata utförare. Basåret för uppföljningen är 2006 och tidsserien omfattar tolv år.
Rapporten presenterar kommuners, landstings/regioners köp av verksamhet inom olika områden. Då avses köp från andra offentliga aktörer och från privata utförare där verksamheten annars skulle ha utförts i egen regi. Storlek och utveckling finns i nominella tal och som andel av totala kostnader.
Rapporten analyserar valfrihetssystemens utveckling och beskriver hur välfärdsmarknaden utvecklas där privata utförare medverkar.
100 kr
Antal: 
Artnr:
7585-544-8
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Nuläge för ekonomiskt bistånd
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen av ekonomiskt bistånd i landets kommuner. De områden...