Ämnen
Köp av verksamhet 2015 i gruppen Ekonomi hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-087-0)
ISBN-nummer: 978-91-7585-087-0
Utgivningsdag: 2016-11-03

Köp av verksamhet 2015

Kommuner, landsting och regioner 2006-2015
Info:
Kommuner, landsting och regioner köper allt mer verksamhet. Ökningen mellan 2006–2015 var större de första åren men har därefter planat ut. Utvecklingen ser dock olika ut inom verksamhetsområdena. Det finns stora skillnader mellan kommuner, landsting och regioner.

SKL fortsätter följa utvecklingen. Skriften ger på ett samlat sätt fakta inom olika delområden. I årets upplaga redovisas bl.a. den ekonomiska omfattningen på verksamhetsköp, valfrihetssystemens utveckling och uppgifter om hur stor andel av de anställda som har privat arbetsgivare.

Den digitala versionen är längre än den tryckta rapporten då den innehåller två kapitel om sysselsättningen samt privata utförare.

100 kr
Antal: 
Artnr:
7585-087-0
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Nuläge för ekonomiskt bistånd
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen av ekonomiskt bistånd i landets kommuner. De områden...