Ämnen
Kontaktcenter för barn och ungas psykiska hälsa i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-751-0)
ISBN-nummer: 978-91-7585-751-0
Utgivningsdag: 2019-11-25

Kontaktcenter för barn och ungas psykiska hälsa

Rapportering av tillgänglighet för medicinska bedömningar
Info:
Barn och ungdomar mår psykiskt dåligt. Några regioner har kontaktcenter för att göra likvärdig bedömning av barns psykiska hälsa inför besök i sjukvården. Kontaktcentren använder sig av metoder för att bedöma symtom och en diagnostisk screening. Den första januari 2019 kom lagen om en förstärkt vårdgaranti, invånare ska få kontakt med primärvården första dagen och medicinsk bedömning av legitimerad personal inom tre dagar. SKL genomförde en utredning för att undersöka om det är möjligt att dokumentera verksamheten som första besök i första linjen. Hälso- och sjukvården kan dokumentera BCFPI och CGAS med en KVÅ-kod i journalen och rapportera som ett första besök i väntetidsdatabasen.
0 kr
Artnr:
7585-751-0
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Nuläge för ekonomiskt bistånd
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen av ekonomiskt bistånd i landets kommuner. De områden...