Ämnen
Koll på tillväxten i gruppen Samhällsbyggnad hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-806-7)
ISBN-nummer: 978-91-7585-806-7
Utgivningsdag: 2019-12-11
Serie: Beläggning för framtiden

Koll på tillväxten

Uthållig ogräsbekämpning på hårdgjorda ytor
Info:
Den här skriften handlar om hur ogräs kan bekämpas med olika metoder som är mer eller mindre skonsamma mot miljön. Skriften beskriver också management för ogräsbekämpning och ger exempel på hur olika kommuner försöker klara balansen mellan kostnadseffektivitet och miljöhänsyn. Förebyggande åtgärder i planering, projektering och anläggning berörs översiktligt.

Denna skrift vänder sig både till de kommunala förvaltningsledningarna och de arbetsledare och praktiker som svarar för ogräsbekämpning. Den bygger både på färska forskningsresultat och praktiska erfarenheter.
0 kr
Artnr:
7585-806-7
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Beläggning för framtiden
SKR arbetar för att underlätta kommunernas arbete med gator och offentliga ytor. Under åren har SK...
Fogmaterial för markbeläggning
Fogmaterial för markbeläggningar är en rapport som bygger på ett projekt som g...
Tysta gatan
Bullerdämpande beläggningar är ett sätt att minska vägtrafikbuller vid k&...
Val av åtgärd
Huvudsyftet med denna skrift är att ge råd i hur man kan välja mellan olika materia...
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Nuläge för ekonomiskt bistånd
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen av ekonomiskt bistånd i landets kommuner. De områden...