Ämnen
Jäv och beroende i gruppen Miljö hos SKL Fastigheter och Service AB (5413)
Utgivningsdag: 2016-03-07

Jäv och beroende

Enkät om miljö- och hälsoskydd i kommunerna 2015
Info:
SKL undersöker vart fjärde år hur kommunerna valt att organisera sin verksamhet inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Broschyren sammanfattar resultaten för 2015, som bl.a. visar att fler kommuner ger sina nämnder bredare ansvarsområden och samlar förvaltningsorganisationen. Två checklistor finns som stöd i arbetet med att forma juridiskt hållbara och ändamålsenliga nämnd- och förvaltningsorganisationer.
Antal: 
Artnr:
5413
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Förhindra fusk och oegentligheter
En allt större andel av kommuner och landstings verksamheter utförs av andra än kom...
80 kr
God samhällsbyggnad
De offentliga verksamheternas behov måste effektivt lyftas in i samhällsbyggnadsprocesse...
300 kr
Väghållningens juridik
Denna upplaga av Väghållningens juridik utgör en bearbetning och komplettering av d...
195 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...