Ämnen

Jämställdhet

Sorteringsordning:
« Föregående  1  2  |  Visa alla
Hälsa, arbete och kön: kompendium
Detta är ett arbetsmaterial för medarbetare i kommuner och landsting som skildrar hur arbets- och livsvillkor samt hälsa ser ut för kvinnor och män i Sverige idag. Materiale...
Jämställdhetsarbete : en utmaning för kommuner och landsting : en kunskapsöversikt
Denna kunskapsöversikt visar att jämställdhetsarbete är ett kvalificerat förändringsarbete där förtroendevalda och chefer inom kommuner, landsting och regione...
Utveckling pågår : en kartläggning av Kvinnofridsarbetet i kommuner, landsting och regioner
Hur ser kvinnofridsarbetet ut i kommuner, landsting och regioner? Sveriges Kommuner och Landsting har genomfört en kartläggning av medlemmarnas arbete mot mäns våld mot kvinnor.M...
Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå
Deklarationen uppmanar Europas kommuner och regioner att använda sina befogenheter och partnerskap för att uppnå jämställdhet för sina invånare.Jämställd...
Active work for Gender Equality :  a challenge for municipalities and county councils : a Swedish perspective
It is in everyday life that gender equality is created – or inequality sustained. The Swedish municipalities and county councils meet inhabitants in everyday life at all stages of life, from n...
Hälsa, arbete och kön: handledning
Jämställdhet har en fundamental betydelse för mig som individ, som familjemedlem, på jobbet och i samhället. ; Hälsa, Arbete & Kön är ett arbetsmaterial f...
20 kr
Mäns våld mot kvinnor i nära relationer: en kunskapsöversikt
Skriften är en kunskapsöversikt och tänkt att fungera som en kunskapsbank och ett verktyg som kan inspirera och vägleda vidare arbete. Skriften syftar till att täcka in hela...
« Föregående  1  2  |  Visa alla